Saint Petersburg Đại học Kỹ thuật điện "Leti"
Đại học lâu đời nhất ở châu Âu kỹ thuật điện
25

June 2017

Sunday odd week

Các khoa

Các khoa đào tạo của trường đại học tổng hợp kỹ thuật Điện LETI

Khoa kỹ thuật vô tuyến và điện tử viễn thông (ФРТ)

Khoa điện tử (ФЭЛ)

Khoa kỹ thuật máy tính và tin học (ФКТИ)

Khoa kỹ thuật điện và tự động hóa (ФЭА)

Khoa các hệ thống thông tin đo lường và kỹ thuật y sinh (ФИБС)

Khoa kinh tế và quản trị (ФЭМ)

Khoa xã hội (ГФ)

Khoa mở

Bộ môn quân sự chung

Información útil
Contacto

Oficina de Estudiantes Internacionales
rayalishev@etu.ru Admisiones

Departamento de Relaciones Públicas
oso@etu.ru Medios y Prensa

Webmaster
webmaster@etu.ru Página web