Saint Petersburg Đại học Kỹ thuật điện "Leti"
Đại học lâu đời nhất ở châu Âu kỹ thuật điện
25

June 2017

Sunday odd week

Các khoa

Chương trình dự bị đối với người nước ngoài theo học:

Cánh cửa của trường đại học chúng tôi mở ra với tất cả các bạn có nguyện vọng. Kính mời các bạn đến học tập chương trình dự bị tiếng Nga và các môn học khác. Chúng tôi rất vui mời các bạn đến với khóa học cơ bản trong 9 tháng từ tháng mười đến tháng hết tháng sáu.

Khóa học cơ bản:

1)      Diện đào tạo kỹ thuật: 

2)      Diện đào tạo kinh tế học: 

3)      Diện đào tạo xã hội nhân văn: 

Những người kết thúc khóa học thành công, vượt qua bài kiểm tra tuyển sinh sẽ được học tập ở LETI

Thông tin liên hệ:

Điều phối viên chương trình:

Alexandra Kilina

Điện thoại:    +7 (812) 234 35 53

Información útil
Contacto

Oficina de Estudiantes Internacionales
rayalishev@etu.ru Admisiones

Departamento de Relaciones Públicas
oso@etu.ru Medios y Prensa

Webmaster
webmaster@etu.ru Página web